Loại tệp USER

- Sự thật nhanh chóng

Tệp USER là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp USER hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp USER là gì?

Tệp .USER là tệp Tùy chọn Người dùng Dự án Visual Studio .

Phần mở rộng tệp .user thường được kết hợp với ứng dụng phần mềm Visual Studio. Visual Studio được sử dụng để phát triển các ứng dụng phần mềm cho Internet và cho Microsoft Windows.

Tệp USER chứa các tùy chọn của người dùng và được sử dụng để tải và lưu các tùy chọn của dự án cho một người dùng chương trình cụ thể.

Cách mở tệp USER

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở USER tương thích với loại tệp USER cụ thể này.

Chương trình mở tệp Tùy chọn người dùng của Dự án Visual Studio

Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp USER nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp USER cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft
progeCAD Professional progeCAD Professional
Thời gian biểu Thời gian biểu
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Futura Futura
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
cDMS cDMS
Eolsoft Flash Movie Player Eolsoft Flash Movie Player