Loại tệp UPX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp UPX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp UPX hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp UPX là gì?

Tệp .UPX là tệp Hình ảnh Express Ulead .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp UPX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp UPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp UPX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở UPX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 2 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp UPX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp UPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ulead Photo Express SE Ulead Photo Express SE
Ulead Photo Express Ulead Photo Express
Ứng dụng Ipe Ứng dụng Ipe
Nova Development Photo Explosion Nova Development Photo Explosion
Ulead PhotoExpress Ulead PhotoExpress
Vụ nổ ảnh Vụ nổ ảnh
Photo Explosion Deluxe Photo Explosion Deluxe
Ulead Photo Express My Scrapbook Edition Ulead Photo Express My Scrapbook Edition
Ulead iPhoto Express SE Ulead iPhoto Express SE
iPhoto Express iPhoto Express