Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .UNUSED

  • Nhà phát triển: Impressum
  • Danh mục: Cài đặt, tùy chọn, chủ đề hoặc giao diện Tệp

Các tệp .UNUSED là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .UNUSED? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .UNUSED.

Phần mở rộng tệp .UNUSED là gì?

Phần mở rộng tệp .UNUSED được tạo bởi Impressum. .UNUSED đã được phân loại là Cài đặt, tùy chọn, chủ đề hoặc giao diện Tệp.

.UNUSED là mặc định của Photoline 4

Phần mở rộng tệp không sử dụng được liên kết với Photoline phiên bản 4, một phần mềm hình ảnh cho Microsoft Windows và Apple Mac, được phát triển bởi Impressum.

Tệp không sử dụng lưu trữ một số loại cài đặt.


Làm thế nào để mở:

Có lẽ không có nghĩa là để được truy cập bởi người dùng.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không có cách nào thực sự làm thế nào bạn có thể chuyển đổi loại tệp cụ thể này sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .UNUSED

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .UNUSED. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .UNUSED hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .UNUSED để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)