Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .TVTEMPLATE

  • Nhà phát triển: Boinx Software
  • Thể loại: Tập tin Cài đặt

Các tệp .TVTEMPLATE là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .TVTEMPLATE? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .TVTEMPLATE.

Phần mở rộng tệp .TVTEMPLATE là gì?

Phần mở rộng tệp .TVTEMPLATE được tạo bởi Boinx Software. .TVTEMPLATE đã được phân loại là Tệp Cài đặt.

.TVTEMPLATE là Mẫu mimoLive

Tệp TVTEMPLATE là một mẫu được tạo bởi mimoLive, một trình chỉnh sửa video được sử dụng để sản xuất các chương trình phát sóng như bài giảng, bài giảng, podcast, bản tin và hơn thế nữa. Nó chứa một mẫu của một chương trình, bao gồm các cài đặt video và các khía cạnh tạo nên bản trình bày.

Tệp TVTEMPLATE mở trong Boinx Software mimoLive 2.8

mimoLive cho phép bạn tạo các mẫu chương trình mà bạn muốn nhân bản. Điều này bao gồm thông tin chương trình như nội dung văn bản, đồ họa, hoạt ảnh, chuyển tiếp, tốc độ khung hình, độ dài chương trình và tác giả. Khi bạn lưu mẫu, mimoLive sẽ tạo tệp TVTEMPLATE để lưu trữ thông tin.

Để tạo tệp TVTEMPLATE, hãy chọn Tệp → Lưu Dưới dạng Mẫu ... , đặt tên tệp, chọn vị trí lưu và nhấp vào Lưu .

Để mở tệp TVSHOW, bấm đúp vào tệp hoặc chọn Tệp → Mở ... , điều hướng đến tệp và nhấp vào Mở .

mimoLive trước đây được gọi là BoinxTV. Ứng dụng này chủ yếu được sử dụng để phát trực tiếp video trực tiếp đến các trang web như YouTube, Facebook, Twitch.tv và để chiếu video ra màn hình bên ngoài. Nó hỗ trợ video từ máy tính, webcam, máy quay video được kết nối và thiết bị di động của bạn. Nó đi kèm với các công cụ sản xuất hữu ích bao gồm hỗ trợ nhiều góc máy ảnh, đồ họa, khả năng khóa và tích hợp phương tiện truyền thông xã hội. Ngoài ra, hầu hết mọi thứ trong mimoLive đều có thể tùy chỉnh, bao gồm phông chữ, đồ họa, màu sắc và vị trí đối tượng.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Mẫu mimoLive
Mac
Boinx Software mimoLive

Cách khắc phục sự cố với tệp .TVTEMPLATE

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .TVTEMPLATE. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .TVTEMPLATE hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .TVTEMPLATE để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)