Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng TUW File

  • Nhà phát triển: Microsoft Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .TUW là gì và làm thế nào để mở chúng?

Không thể mở tệp .TUW? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào sẽ mở tệp .TUW.

Phần mở rộng tệp .TUW là gì?

Phần mở rộng tệp .UW được tạo bởi Microsoft Corporation. .TUW đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.TUW là tệp Microsoft Office

Phần mở rộng tệp TUW được liên kết với Microsoft Office.


Làm thế nào để mở:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách mở định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không được mở hoặc xem trực tiếp. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình được liên kết được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hỗ trợ khách hàng khác.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Do sự thay đổi và không chắc chắn của nhóm loại tệp này, không có sẵn thông tin chung về cách chuyển đổi định dạng tệp dữ liệu khác nhau này. Tuy nhiên, hầu hết các tệp có phần mở rộng từ nhóm này thường không có định dạng, có thể chuyển đổi được. Nếu có các ứng dụng hoặc chương trình liên quan được liệt kê bên dưới mô tả tiện ích mở rộng, bạn luôn có thể thử kiểm tra trang web của họ để biết thêm thông tin trên diễn đàn của họ hoặc loại hình hỗ trợ khách hàng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .TUW

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .TUW. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .TUW hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .TUW để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)