Loại tệp TSS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TSS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TSS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TSS là gì?

Tệp .TSS là tệp Nguồn của T'SoundSystem .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TSS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TSS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TSS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở TSS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 14 tháng 1 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TSS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TSS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

T-Shirt Factory Deluxe T-Shirt Factory Deluxe
Xưởng may áo thun Xưởng may áo thun
Tess Tess
Power Voice II Power Voice II
Trình chỉnh sửa PICS-PIXIT Trình chỉnh sửa PICS-PIXIT
TSS TSS
Hoàn thành công việc Hoàn thành công việc
TriSpectives TriSpectives
Cố vấn Dezide Cố vấn Dezide