Loại tệp TRM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TRM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TRM hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TRM là gì?

Tệp TRM có nhiều mục đích sử dụng, và Injector Trim Data là một trong số chúng.

Dữ liệu cắt bỏ đầu phun

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TRM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TRM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở TRM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng TRM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp TRM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Siêu dữ liệu theo dõi Oracle

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TRM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát TheRecord Trình phát TheRecord
Kỷ lục Kỷ lục
RVS-COM RVS-COM
TweakRAM TweakRAM
TurboRisk TurboRisk
Termo Termo
Ứng dụng SMI Ứng dụng SMI
Terminplaner Terminplaner
Công cụ lập kế hoạch chuyển động Công cụ lập kế hoạch chuyển động
Ứng dụng WinSig Ứng dụng WinSig