Loại tệp TRE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TRE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TRE hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TRE là gì?

Tệp TRE có nhiều mục đích sử dụng, và Bitmap Hình ảnh Màu Đúng được Mã hóa Độ dài Chạy là một trong số đó.

Độ dài chạy được mã hóa bitmap hình ảnh màu trung thực

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TRE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TRE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TRE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở TRE khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng TRE

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp TRE, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • SequoiaView Cây thư mục
  • Star Wars Galaxies TRE Archive

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TRE. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TRE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phân tích di truyền tiến hóa phân tử Phân tích di truyền tiến hóa phân tử
PCW PCW
Trình biên dịch PIC-C Trình biên dịch PIC-C
TreeView X TreeView X
TreeAge Pro TreeAge Pro
TreeView TreeView
TRUSS4 TRUSS4
Kỹ thuật MiTek Kỹ thuật MiTek
Giàn Giàn