Loại tệp TRC

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TRC là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TRC hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TRC là gì?

Tệp TRC có nhiều mục đích sử dụng và Oracle SQLNet Trace là một trong số đó.

Tệp theo dõi SQLNet của Oracle

Phần mở rộng tệp .trc được sử dụng cho định dạng tệp cơ sở dữ liệu được tạo bởi Oracle Corporation. Các tệp TRC này còn được gọi là tệp gỡ lỗi theo dõi Oracle SQLNet.

Phần mềm SQLNet còn được gọi là Net8, và đây là một ứng dụng phần mềm trung gian cung cấp các chức năng để thiết lập kết nối thông suốt giữa hai hoặc nhiều cơ sở dữ liệu Oracle hoặc giữa các công cụ khách và cơ sở dữ liệu Oracle.

Các tệp TRC này chứa các chi tiết chẩn đoán được liên kết với một cơ sở dữ liệu Oracle nhất định. Tệp .trc được tạo bởi chương trình SQLNet khi thiết lập kết nối giữa hai hoặc nhiều cơ sở dữ liệu Oracle hoặc giữa các chương trình khách và cơ sở dữ liệu Oracle.

Cách mở tệp TRC

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TRC cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TRC của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở TRC khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng TRC

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp TRC, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Kiểm tra tệp tin chữ ký chống phần mềm độc hại A bình phương
  • Theo dõi Định dạng Dữ liệu Đánh dấu Cột Hàng
  • Dữ liệu nén TRCZip
  • Mã biên dịch cơ bản thực sự
  • X họa tiết đua mô tô

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TRC nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TRC cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Wireshark Wireshark
Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server
bản đồ bản đồ
Microsoft SQL Server Profiler Microsoft SQL Server Profiler
Thanh khiết Thanh khiết
Phản xạ X Phản xạ X
Times Reader Times Reader
TweakRAM TweakRAM
FastReporter FastReporter
KEA!  X KEA! X