Loại tệp TPX

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TPX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TPX hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TPX là gì?

Tệp .TPX là tệp Mẫu Ảnh Express Ulead .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TPX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TPX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở TPX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 3 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TPX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TPX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PhotoPad Image Editor PhotoPad Image Editor
Ulead Photo Express SE Ulead Photo Express SE
Ulead Photo Express Ulead Photo Express
Ứng dụng Ipe Ứng dụng Ipe
Nova Development Photo Explosion Nova Development Photo Explosion
Ulead PhotoExpress Ulead PhotoExpress
Vụ nổ ảnh Vụ nổ ảnh
Topo9 Topo9
Topo8 Topo8
DeLorme Topo Hoa Kỳ DeLorme Topo Hoa Kỳ