Loại tệp hàng đầu

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TOP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tệp TOP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TOP là gì?

Tệp TOP có nhiều mục đích sử dụng và Địa hình Phong cảnh Hành động Xâm lấn là một trong số đó.

Địa hình phong cảnh hành động tránh xa

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TOP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TOP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TOP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở HÀNG ĐẦU khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng TOP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp TOP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Waltop Digital Ink-pad Graphic

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TOP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp TOP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

TopSolid TopSolid
MindPoint Quiz Show SE MindPoint Quiz Show SE
MindPoint Quiz Show MindPoint Quiz Show
GIÁ THẦU HÀNG ĐẦU GIÁ THẦU HÀNG ĐẦU
TopoCal TopoCal
Lite MindPoint Quiz Show Lite MindPoint Quiz Show
StrePla StrePla
e-Sword e-Sword
Topocad Topocad
Winroad - CĐT Winroad - CĐT