Loại tệp TN

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TN là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tệp TN hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TN là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .tn thường được liên kết với tệp hình ảnh Tracor Northern. Định dạng tệp hình ảnh Tracor Northern là một định dạng tệp độc quyền bao gồm các hình ảnh mỗi hình chứa 512 hàng, với mỗi hàng chứa 512 pixel.

Tệp có hậu tố tệp .tn thường chỉ được lưu ở định dạng tệp TN trong khi nó đang được chỉnh sửa, vì định dạng TN không phù hợp lắm để phân phối tệp ảnh thành phẩm. Trong hầu hết các trường hợp, tệp TN được xuất sang định dạng tệp IMG sau khi hoàn thành chỉnh sửa. Khi điều này xảy ra, tệp thường được lưu lại với phần mở rộng tệp .img.

Cách mở tệp TN

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TN cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TN của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở TN khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 18 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TN nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TN cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Textease Studio CT Textease Studio CT
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
GOM Player GOM Player
Textease Textease