Loại tệp TML

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TML là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TML hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TML là gì?

Các tệp TML có nhiều mục đích sử dụng và Tài liệu Ngôn ngữ Đánh dấu Tapestry Apache là một trong số đó.

Tài liệu ngôn ngữ đánh dấu tấm thảm Apache

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TML

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TML cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TML của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở TML khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng TML

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp TML, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Jurassic Park: Operation Genesis Material Library

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TML nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TML cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bảng Adobe Bảng Adobe
WZ EDITOR WZ EDITOR
Dòng thời gian của West Case Dòng thời gian của West Case
GAEB-Konverter GAEB-Konverter
TradeMaven TradeMaven
IETrader IETrader
TimeMaker TimeMaker
Mốc thời gian Mốc thời gian
WZ EDITOR với WZ MAIL WZ EDITOR với WZ MAIL