Loại tệp TLB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TLB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TLB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TLB là gì?

Tệp TLB có nhiều mục đích sử dụng và Windows Type Library là một trong số chúng.

Thư viện loại Windows

Một thư viện kiểu được các lập trình viên sử dụng để thêm các tính năng vào chương trình của họ bằng cách nhúng một đối tượng COM được phát triển độc lập với chương trình của riêng họ. Chẳng hạn, nó có thể là một trình xem PDF được phát triển bởi một công ty bên thứ ba mà họ sử dụng để thêm khả năng xem PDF vào ứng dụng của họ.

Thư viện kiểu chứa các thuộc tính và phương thức mà nhà phát triển có thể sử dụng để tương tác với mã trong đối tượng COM. Đối tượng COM cũng được sử dụng như một lớp giao diện giữa các mã chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ví dụ, bạn có thể gọi một đối tượng COM được viết bằng Visual Basic từ Ứng dụng C ++ vì nó sử dụng giao diện chung.

Cách mở tệp TLB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TLB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TLB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở TLB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng TLB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp TLB, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Thư viện bảng ký tự
  • Thư viện gạch Moebius
  • Thư viện loại SPSS

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TLB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TLB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

progeCAD Professional progeCAD Professional
Thời gian biểu Thời gian biểu
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Futura Futura
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
cDMS cDMS
OAGCDP OAGCDP
Eolsoft Flash Movie Player Eolsoft Flash Movie Player