Loại tệp TGZ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TGZ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TGZ hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TGZ là gì?

Tệp .TGZ là tệp GZipped TAR .

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .tgz là tệp lưu trữ TAR đã được nén bằng phần mềm nén tệp Gnu Zip. Khi người dùng có một khối lượng lớn tệp mà họ muốn biên dịch thành một kho lưu trữ tệp duy nhất, họ có thể làm như vậy bằng cách sử dụng định dạng lưu trữ tệp TAR.

Tuy nhiên, định dạng TAR không nén các tệp trong kho lưu trữ tệp của nó. Để nén tệp TAR, người dùng cũng phải sử dụng tiện ích nén tệp. Khi người dùng sử dụng phần mềm nén tệp Gnu Zip để thực hiện việc này, tệp TAR đã nén sẽ được lưu với phần mở rộng tệp .tgz. Điều này làm giảm kích thước của tệp lưu trữ, do đó tiết kiệm dung lượng đĩa và giúp phân phối hoặc tải xuống dễ dàng hơn.

Cách mở tệp TGZ

Chúng tôi đã xác định được 6 công cụ mở TGZ tương thích với loại tệp TGZ cụ thể này.

Chương trình mở tệp GZipped TAR

BitZipper BitZipper Đã xác minh
WinZip WinZip Đã xác minh
7-Zip 7-Zip Đã xác minh
WinRAR WinRAR Đã xác minh
PowerArchiver PowerArchiver Đã xác minh
Stuffit Expander Stuffit Expander Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022