Loại tệp TEM

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp TEM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TEM hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

TEM là gì?

Tệp .TEM là một tệp Mẫu MultiFax .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TEM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TEM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TEM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở TEM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 10 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TEM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TEM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Bản vẽ greennstreet Bản vẽ greennstreet
TEMP / W TEMP / W
GST Technology Designworks GST Technology Designworks
Discador TopGames Discador TopGames
Bài thuyết trình Bài thuyết trình
GST Designworks GST Designworks