Loại tệp TCP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TCP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TCP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TCP là gì?

Các tệp TCP có nhiều cách sử dụng và Bản đồ ảnh Bitmap của Rembrandt True Color là một trong số đó.

Bản đồ bit hình ảnh màu trung thực Rembrandt

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TCP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TCP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TCP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở TCP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng TCP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp TCP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án TeXnicCenter

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TCP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TCP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

TeXnicCenter TeXnicCenter
CasClient CasClient
DV-Win DV-Win
pitProductManager pitProductManager
Cổng Invarion Cổng Invarion
Nhà thiết kế Iseo Nhà thiết kế Iseo