Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp TCC.

  • Phát triển bởi: ProSystems
  • Danh mục: Data Files
  • Định dạng: Binary

Một tập tin TCC là gì??

TCC là tệp dữ liệu cổ điển TimeCalc.

Tệp được tạo bởi TimeCalc, chương trình theo dõi thẻ thời gian; lưu trữ bảng chấm công của nhân viên, bao gồm thời gian bắt đầu và dừng nhiệm vụ, ID nhân viên và thông tin về thời gian thanh toán; được sử dụng để tính tổng số giờ và giải ngân tiền lương trong môi trường kinh doanh nhỏ.

Loại tệp 2 C Mã nguồn tệp.

Danh mục: Developer Files Định dạng: Text

Tệp mã nguồn được tạo bằng ngôn ngữ lập trình C; có thể chứa mã chương trình C bình thường hoặc có thể là tệp thực hiện; được sử dụng để phát triển mã chương trình và biên dịch chương trình C.

Tệp mã nguồn C thường được xem là tệp .CPP.

Các chương trình mở tệp mã nguồn C.
Windows
Embarcadero C++Builder
Borland C++Builder

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin TCC

  • Liên kết phần mở rộng tệp TCC với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp TCC và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.TCC files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp TCC, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở TCC là tệp dữ liệu cổ điển TimeCalc.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp TCC mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp TCC của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.