Loại tệp TBP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TBP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TBP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TBP là gì?

Tập tin .TBP là một tập tin The Bat! Tệp plugin .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp TBP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TBP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TBP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở TBP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 10 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TBP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TBP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Toon Boom Studio Toon Boom Studio
Tekla BIMsight Tekla BIMsight
Hộp công cụ Cất cánh Hộp công cụ Cất cánh
TBeam TBeam
TournamentBuilder Pro TournamentBuilder Pro
TBBackup - Thunderbird Backup TBBackup - Thunderbird Backup
DESIGO RXT DESIGO RXT
Aston.1.9.6 Aston.1.9.6