Loại tệp TBE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TBE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TBE hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TBE là gì?

Phần mở rộng tệp TBE cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp TBE cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp TBE và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp TBE mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe ý kiến ​​của bạn !

Cách mở tệp TBE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TBE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TBE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở TBE khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TBE nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TBE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Máy hủy tài liệu cổ điển Máy hủy tài liệu cổ điển
Deep Shredder UCI Deep Shredder UCI
Máy hủy tài liệu cổ điển ct Máy hủy tài liệu cổ điển ct
quản lý bảo vệ abylon quản lý bảo vệ abylon
abylon READER abylon READER
Máy hủy tài liệu UCI Máy hủy tài liệu UCI