Loại tệp TAX2014

- Sự thật nhanh chóng

Tệp TAX2014 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp TAX2014 hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp TAX2014 là gì?

Phần mở rộng tệp .tax2014 được sử dụng cho định dạng tệp tài liệu được phát triển bởi Intuit, Inc. Các tệp TAX2014 này được phân loại là tài liệu kế toán và tài chính. Tài liệu được lưu trữ ở định dạng tệp .tax2014 được tạo bởi phần mềm TurboTax, là một chương trình kế toán và quản lý thuế từ Intuit dành cho máy tính Windows và máy tính Mac OS X. Còn được gọi là tệp tờ khai thuế TurboTax 2014, các tài liệu TAX2014 này chứa năm 2014 dữ liệu khai thuế do người dùng nhập thông qua phần mềm TurboTax. Các tệp .tax2014 này là một phần của bộ tài liệu liên quan đến thuế do người dùng TurboTax chuẩn bị cho năm 2014. Các tệp TAX2014 này cũng có thể lưu trữ chi tiết siêu dữ liệu liên quan đến ngày và giờ mà tài liệu được tạo, cùng với các phần thông tin khác. Phần mềm TurboTax có thể được sử dụng để mở và chỉnh sửa nội dung của những phần mềm này. tài liệu thuế 2014. Có thể có các công cụ có thể được sử dụng để xuất các tệp TAX2014 này sang PDF. Phần mềm TurboTax cũng có thể cung cấp các tùy chọn để xuất các tài liệu .tax2014 này sang các định dạng tệp khác.

Cách mở tệp TAX2014

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp TAX2014 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp TAX2014 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở TAX2014 duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 4 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp TAX2014. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp TAX2014 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

TurboTax TurboTax