T13 Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp T13 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp T13 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin T13 là gì?

Phần mở rộng tệp .t13 được sử dụng cho định dạng tệp tài liệu được tạo bởi HRB Digital LLC. Các tệp T13 này còn được gọi là tệp tờ khai thuế H&R Block. H&R Block là một công cụ quản lý tài chính và kế toán được phát triển bởi HRB Digital LLC dành cho máy tính Microsoft Windows và máy tính Mac OS X. Tệp T13 lưu trữ thông tin khai thuế và các chi tiết liên quan đến kế toán cho năm 2013. Các tệp .t13 này cũng có thể lưu trữ thông tin siêu dữ liệu có liên quan như tên của tệp dự án được liên kết và dấu ngày giờ tạo cùng các chi tiết khác. Các tệp T13 này được tạo bởi phần mềm H&R Block khi người dùng nhập dữ liệu khai thuế bằng công cụ này cho năm 2013. Các tệp .t13 này có thể được mở và xem bằng phần mềm H&R Block. Công cụ này cũng có thể được sử dụng để tạo và chỉnh sửa nội dung của tệp T13.

Cách mở tệp T13

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp T13 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp T13 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở T13 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 2 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp T13 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp T13 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Khối H&R Khối H&R
DT Max DT Max
Norstedts Skatt Proffs Norstedts Skatt Proffs
CANTAX FormMaster CANTAX FormMaster
FutureTax FutureTax
Biểu mẫu Taxprep Biểu mẫu Taxprep