Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp T.

  • Phát triển bởi: Holt Software
  • Danh mục: Developer Files

Một tập tin T là gì??

T là tệp mã nguồn Turing.

Tệp chứa mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình Turing; được sử dụng chủ yếu bởi các tổ chức giáo dục cho mục đích giảng dạy; có thể được chỉnh sửa, biên dịch và chạy bằng phần mềm Turing.

Phần mềm Hol T đã ngừng hoạt động vào tháng 1 năm 2008.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin T

  • Liên kết phần mở rộng tệp T với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp T và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.T files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp T, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở T là tệp mã nguồn Turing.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp T mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp T của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.