Loại tệp SYS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SYS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SYS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SYS là gì?

Các tệp SYS có nhiều mục đích sử dụng và Trình điều khiển Hệ thống MS-DOS / Windows 9x là một trong số đó.

Trình điều khiển hệ thống MS-DOS / Windows 9x

Các tệp có phần mở rộng .sys là tệp hệ thống MS-DOS hoặc Windows 95/98.

Các tệp SYS tiêu chuẩn bao gồm MSDOS.SYSIO.SYS . Các tệp này chứa mã hệ thống cốt lõi và PC chạy các hệ điều hành được đề cập không thể chạy nếu không có chúng.

Hệ điều hành của máy tính ẩn hầu hết các tệp có chứa phần mở rộng tệp .sys vì chúng không nhằm mục đích bị giả mạo bởi người dùng.

Các tệp này cũng được gọi là trình điều khiển thiết bị. Một số thiết bị phần cứng sẽ cài đặt trình điều khiển thiết bị đi kèm để hệ điều hành phát hiện và hỗ trợ phần cứng nói trên, ví dụ: máy in hoặc máy quét.

Cách mở tệp SYS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SYS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SYS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở SYS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SYS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SYS, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Thư viện biểu tượng PlayStation 2
  • Bộ sưu tập bố cục KEYBoard FreeDOS
  • Trình điều khiển thiết bị OS / 2

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SYS. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SYS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Môi trường thiết kế AWR Môi trường thiết kế AWR
ShopFloorEditor ShopFloorEditor
ATEasy ATEasy