Loại tệp SWD

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SWD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SWD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SWD là gì?

Các tệp SWD có nhiều mục đích sử dụng và dữ liệu của Sonoma Wire Works Drummer là một trong số đó.

Dữ liệu của tay trống Sonoma Wire Works

RiffWorks là một chương trình ghi âm guitar. Chương trình có các hiệu ứng guitar, bản nhạc trống và tùy chọn chia sẻ nhạc trực tuyến. Nó có thể sử dụng các bản nhạc trống được lưu trữ ở định dạng SWD.

Cách mở tệp SWD

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở SWD tương thích với loại tệp SWD cụ thể này.

Các chương trình mở tệp dữ liệu Sonoma Wire Works Drummer

RiffWorks RiffWorks Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 2 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SWD

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SWD, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp Flash có thông tin gỡ lỗi
  • Bản đồ Settlers II
  • Storybook Weaver Deluxe cho Windows Story

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SWD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SWD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Flash Adobe Flash
SBW SBW
Thuật sĩ đường phố Thuật sĩ đường phố
SkyWeb SkyWeb
STARTWRITE STARTWRITE
Adobe Animate CC Adobe Animate CC
SW SW
Web Strategy Pro Web Strategy Pro
Adobe Flash Professional Adobe Flash Professional
Hỗ trợ SWD Hỗ trợ SWD