Loại tệp SUR

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SUR là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SUR hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SUR là gì?

Tệp .SUR là tệp Playmation Surface .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SUR

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SUR cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SUR của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SUR khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 3 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SUR nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SUR cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

GPS cho Google Earth GPS cho Google Earth
SimPlant Pro SimPlant Pro
SimPlant View Crystal SimPlant View Crystal
SimPlant OneShot SimPlant OneShot
Topocad Topocad
SimPlant OneShot Crystal SimPlant OneShot Crystal
GE Navigator GE Navigator
MountainsMap MountainsMap
ExpertEase Pro ExpertEase Pro
Chế độ xem SimPlant Chế độ xem SimPlant