Loại tệp STH

- Sự thật nhanh chóng

Tệp STH là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp STH hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp STH là gì?

Tệp .STH là tệp Hệ thống Cá nhân Sisthema .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp STH

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp STH cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp STH của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở STH khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 9 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp STH nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp STH cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

KG-Chart LE cho Cross Stitch KG-Chart LE cho Cross Stitch
NGƯỜI DỊCH NGƯỜI DỊCH
Biểu đồ KG cho Cross Stitch Biểu đồ KG cho Cross Stitch
Nhà địa tầng học Nhà địa tầng học
Phiên dịch miễn phí Phiên dịch miễn phí