Loại tệp STE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp STE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp STE hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp STE là gì?

Tệp .STE là tệp Xerox Phòng Suite .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp STE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp STE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp STE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở STE khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp STE nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp STE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
Macromedia Dreamweaver Macromedia Dreamweaver
Macromedia Dreamweaver MX Macromedia Dreamweaver MX
Nhà máy sổ lưu niệm Nhà máy sổ lưu niệm
Sổ lưu niệm Plus Sổ lưu niệm Plus
Scrapbook Factory Deluxe Scrapbook Factory Deluxe
Phiên bản web ShiVa Phiên bản web ShiVa
FIN EC FIN EC
Ứng dụng StarView Ứng dụng StarView
Adobe Dreamweaver Stiletto Adobe Dreamweaver Stiletto