Loại tệp SSP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SSP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SSP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SSP là gì?

Các tệp SSP có nhiều mục đích sử dụng và Dự án Nhà sản xuất Trình bảo vệ Màn hình Chuyên nghiệp Axialis là một trong số đó.

Dự án nhà sản xuất trình bảo vệ màn hình chuyên nghiệp Axialis

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SSP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SSP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SSP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SSP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SSP, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án trình bảo vệ màn hình ScreenSwift
  • Gói đã lưu SmartSniff
  • Dự án Solitaire Setty

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SSP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình tạo trình chiếu PhotoStage Trình tạo trình chiếu PhotoStage
Kỳ lạ Kỳ lạ
Trình chiếu DVD Trình chiếu DVD
Trình tạo trình chiếu Trình tạo trình chiếu
Phần mềm văn phòng SSuite Phần mềm văn phòng SSuite
PhotoStage Diashow-Ersteller PhotoStage Diashow-Ersteller
Biểu thức SlideShow Biểu thức SlideShow
Canvas X Canvas X
SmartSync Pro SmartSync Pro
PhotoStage PhotoStage