Loại tệp SSF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SSF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SSF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SSF là gì?

Các tệp SSF có nhiều mục đích sử dụng và Biểu đồ tạo mạch là một trong số đó.

Biểu đồ tạo mạch

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SSF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SSF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SSF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SSF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SSF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SSF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bật bảng tính
  • Tệp cài đặt trình mô phỏng Quartus
  • Định dạng âm thanh Sega Saturn
  • Định dạng luồng STL
  • Tệp lưu trữ tiêu chuẩn Trimble Dữ liệu GPS
  • Bảng tính TurboCALC

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SSF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SSF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Native Instruments Reaktor5 Native Instruments Reaktor5
Trung tâm dữ liệu Sigma Trung tâm dữ liệu Sigma
KMPlayer KMPlayer
PotPlayer PotPlayer
Văn phòng Người tìm đường GPS Văn phòng Người tìm đường GPS
Lịch trình Snap Lịch trình Snap
Spillman Mobile Spillman Mobile
Bộ phân tích công cụ bản địa Bộ phân tích công cụ bản địa
CSPro CSPro
Studio liền mạch Studio liền mạch