Loại tệp SSDL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SSDL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SSDL hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SSDL là gì?

Tệp .SSDL là tệp Ngôn ngữ Định nghĩa Lược đồ Cửa hàng ADO.NET .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SSDL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SSDL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SSDL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở SSDL duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 9 năm 2017

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SSDL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SSDL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SmartSound Sonicfire Pro SmartSound Sonicfire Pro