Cơ sở dữ liệu tệp mở rộng


Phần mở rộng tệp SS3.

  • Danh mục: Audio and sound Files

Một tập tin SS3 là gì??

SS3 là dữ liệu âm thanh của Ca sĩ Song.

Phần mở rộng tệp SS3 chủ yếu liên quan đến Tác giả bài hát ca sĩ , một phần mềm tạo và ghi âm thanh tiếng Nhật từ INTERNET Co., Ltd. > SS3 có thể là loại tệp âm thanh được tạo trong phiên bản 3 của chương trình, vì vậy khá cũ.


Cách mở:

Bạn có thể muốn thử mở những *. SS3 trong Ca sĩ sáng tác bài hát. Nhưng không rõ ràng bất cứ khi nào phiên bản mới nhất của chương trình có thể hoạt động với các tệp từ phiên bản cũ hơn.

Cách chuyển đổi:

Có thể có thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề với các tập tin SS3

  • Liên kết phần mở rộng tệp SS3 với ứng dụng chính xác. Trên :
    Windows: Nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp SS3 và sau đó nhấp vào "Open with" > "Choose another app". Bây giờ chọn một chương trình khác và đánh dấu vào ô "Always use this app to open *.SS3 files". Mac: Nhấp chuột phải (hoặc nhấp Ctrl) vào tệp SS3, sau đó nhấp vào "Open with" > "Other...". Sau đó chọn một chương trình khác và kiểm tra hộp "Always Open With". Linux: Nhấp chuột phải vào tệp và chọn "Open with" và chọn chương trình khác. iPhone: Nhấn vào tập tin. Nếu bạn không thấy một ứng dụng để mở tệp, hãy nhấn Chia sẻ "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Ngoài ra, lưu tệp. Sau đó mở ứng dụng Tệp ứng dụng Tệp. Nhấn và giữ tập tin, sau đó thả ngón tay ra. Bạn sẽ thấy một thanh menu màu đen. Sau đó nhấn "Chia sẻ" và chọn một ứng dụng. Android: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt trên điện thoại thông minh của bạn, sau đó nhấn vào phần Ứng dụng. Ở đó chạm vào biểu tượng Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình để thay đổi các ứng dụng mặc định.
  • Cập nhật phần mềm của bạn mà thực sự nên mở SS3 là dữ liệu âm thanh của Ca sĩ Song.. Bởi vì chỉ có phiên bản hiện tại hỗ trợ định dạng tệp SS3 mới nhất.
  • Để đảm bảo rằng tệp SS3 của bạn không bị hỏng hoặc bị nhiễm vi-rút, hãy lấy lại tệp và quét bằng bằng phần mềm chống vi-rút.