Loại tệp SRM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SRM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SRM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SRM là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .srm là bản sao của các tệp trò chơi đã được tạo cho hệ thống trò chơi Super Nintendo. Tệp SRM chứa bản sao chính xác của cartidge trò chơi Super Nintendo, giúp trò chơi có thể chơi được trên máy tính đang sử dụng chương trình phần mềm mô phỏng Super Nintendo.

Tệp SRM cho phép người dùng lưu tiến trình của một trò chơi để người dùng có thể ngừng chơi tại bất kỳ thời điểm nhất định nào và sau đó tiếp tục trò chơi mà họ đang chơi tại nơi mà họ đã dừng lại sau đó.

Chương trình phần mềm PowerBuilder cũng sử dụng hậu tố tệp .srm. Các tệp SRM này chứa các tệp menu đã được tạo bằng phần mềm PowerBuilder.

Cách mở tệp SRM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SRM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 7 công cụ mở SRM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 24 tháng 1 năm 2014

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SRM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SRM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

The Print Shop Premier Edition The Print Shop Premier Edition
The Print Shop Ensemble III The Print Shop Ensemble III
The Print Shop Deluxe III The Print Shop Deluxe III
SRMWin SRMWin
ModnCAM ModnCAM
Phiên bản Chuẩn của Cửa hàng In Phiên bản Chuẩn của Cửa hàng In
Snes9X SNES Emulator với hỗ trợ mạng Kaillera Snes9X SNES Emulator với hỗ trợ mạng Kaillera