Thư viện mở rộng tệp


.SRFMAP File Extension

  • Nhà phát triển: Planetside Software
  • Danh mục: Đồ họa 3d, Tệp CAD-CAM-CAE

Các tệp .SRFMAP là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .SRFMAP? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .SRFMAP.

Phần mở rộng tệp .SRFMAP là gì?

Phần mở rộng tệp .SRFMAP được tạo bởi Planetside Software. .SRFMAP đã được phân loại là đồ họa 3d, tệp CAD-CAM-CAE.

.SRFMAP là tệp bản đồ Terragen

Phần mở rộng tệp SRFMAP tôi được liên kết với TerraGen, một phần mềm để kết xuất và tạo hoạt ảnh cho các môi trường tự nhiên thực tế có sẵn cho hệ điều hành Microsoft Windows. Tệp * .srfmap lưu trữ bản đồ môi trường được sử dụng để hiển thị cảnh.


Làm thế nào để mở:

Loại tệp này không có nghĩa là để mở trực tiếp, không có phần mềm nào có thể mở và làm việc trực tiếp với nó, hoặc không có thông tin sẵn có trong các nguồn công khai về cách mở loại tệp này. Đây thường là trường hợp của một số tệp dữ liệu nội bộ, bộ nhớ đệm, tệp tạm thời, v.v.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .srfmap này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .SRFMAP

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .SRFMAP. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .SRFMAP hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .SRFMAP để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)