Loại tệp SR0

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SR0 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SR0 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SR0 là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .sr0 là các tệp đã được tạo bởi ứng dụng phần mềm chống sao chép SecuROM CD / DVD-ROM. Phần mềm này thường được sử dụng để ngăn chặn việc sao chép đĩa CD và DVD, do đó bảo vệ bản quyền của người tạo ra sản phẩm.

Khi ứng dụng SecuROM phân tích một chương trình, một tệp SR0 sẽ được tạo. Tệp SR0 chứa thông tin chống sao chép liên quan đến chương trình đã được phần mềm phân tích. Mỗi chương trình mà chương trình SecuROM phân tích sẽ có tệp SRO riêng được liên kết với nó.

Các tệp SR0 được tạo bởi SecuROM được lưu trữ ở định dạng được mã hóa và nén.

Cách mở tệp SR0

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SR0 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SR0 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở SR0 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SR0 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SR0 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Công cụ chẩn đoán SecuROM Công cụ chẩn đoán SecuROM
Người vận chuyển - Cuộc chiến vì Cybertron Người vận chuyển - Cuộc chiến vì Cybertron