Loại tệp SQZ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SQZ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SQZ hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SQZ là gì?

Tệp SQZ có nhiều mục đích sử dụng và Squeeze Compression Archive là một trong số đó.

Bóp nén lưu trữ nén

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SQZ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SQZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SQZ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở SQZ khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SQZ

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SQZ, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Lưu trữ nén SQWEZ

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SQZ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SQZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Sorenson Bóp Sorenson Bóp
Ứng dụng QuizWizard Ứng dụng QuizWizard
Mô hình khái niệm cải thiện nước mưa đô thị Mô hình khái niệm cải thiện nước mưa đô thị
Người viết phả hệ chính Người viết phả hệ chính