Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .SQU

  • Nhà phát triển: National Instruments Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .SQU là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .SQU? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .SQU.

Phần mở rộng tệp .SQU là gì?

Phần mở rộng tệp .SQU được tạo bởi National Instruments Corporation. .SQU đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.SQU là dữ liệu trình tự của LabWindows / CVI Test Executive Toolkit

Phần mở rộng tệp squ được liên kết với LabWindows / CVI, một môi trường phát triển ANSI C cho phép các lập trình viên phát triển các ứng dụng cho các ngành sản xuất, quân sự, hàng không vũ trụ, viễn thông và ô tô.

Tệp squ lưu trữ dữ liệu trình tự cho LabWindows.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Bộ công cụ điều hành kiểm tra LabWindows / CVI để mở tệp trình tự .squ.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .squ này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .SQU

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .SQU. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .SQU hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .SQU để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)