Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .SQLITE2

  • Nhà phát triển: Nhóm phát triển SQLite
  • Thể loại: Tệp cơ sở dữ liệu

Các tệp .SQLITE2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .SQLITE2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .SQLITE2.

Phần mở rộng tệp .SQLITE2 là gì?

Phần mở rộng tệp .SQLITE2 được tạo bởi Nhóm phát triển SQLite. .SQLITE2 đã được phân loại là Tệp Cơ sở dữ liệu.

.SQLITE2 là cơ sở dữ liệu SQLite 2.0

Phần mở rộng tệp sqlite2 được liên kết với SQLite , một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ có trong thư viện lập trình C có thể được đưa vào bất kỳ ứng dụng nào.

Tệp sqlite2 lưu trữ cơ sở dữ liệu được viết ở định dạng được sử dụng bởi SQLite phiên bản 2.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Navicat hoặc SQLiteStudio để mở tệp * .sqlite2.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Sử dụng SQLiteStudio để mở tệp * .sqlite2.

Cách khắc phục sự cố với tệp .SQLITE2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .SQLITE2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .SQLITE2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .SQLITE2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)