Thư viện mở rộng tệp


.SPSS File Extension

  • Nhà phát triển: IBM
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .SPSS là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .SPSS? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .SPSS.

Phần mở rộng tệp .SPSS là gì?

Phần mở rộng tệp .SPSS được tạo bởi IBM. .SPSS đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.SPSS là tập lệnh SPSS

Phần mở rộng tệp spss liên quan tới SPSS , một phần mềm phân tích và thống kê để cộng tác và triển khai, được phát triển bởi IBM.

Tệp spss lưu trữ tập lệnh được viết cho phần mềm IBM SPSS .


Làm thế nào để mở:

Nếu bất kỳ chương trình nào có thể hoạt động với các tệp .spss thì đó sẽ là phần mềm thống kê và phân tích SPSS của IBM.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có thể có một số loại xuất với phần mềm mặc định.

Cách khắc phục sự cố với tệp .SPSS

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .SPSS. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .SPSS hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .SPSS để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)