Loại tệp SPS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SPS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SPS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SPS là gì?

Các tệp SPS có nhiều mục đích sử dụng và SharkPort là một trong số đó.

Tệp SharkPort

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SPS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SPS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SPS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng SPS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SPS, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Spectrum 512 Anispec Animation
  • Mẫu StoneTracker
  • Hiệu ứng DSP của Studio xử lý tín hiệu Winamp

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SPS. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Sản phẩm IBM SPSS - Thống kê Phổ biến Sản phẩm IBM SPSS - Thống kê Phổ biến
WinDS PRO WinDS PRO
Thống kê PASW Thống kê PASW
ArchiCAD ArchiCAD
SPSS SPSS
SyncBack SyncBack
Thống kê SPSS của IBM Thống kê SPSS của IBM
SyncBackFree SyncBackFree
SyncBackSE SyncBackSE
SyncBackPro SyncBackPro