Loại tệp SPK

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SPK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SPK hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SPK là gì?

Các tệp SPK có nhiều mục đích sử dụng và Acorn Spark Archive là một trong số đó.

Acorn Spark Archive

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SPK

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SPK cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SPK của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SPK khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SPK

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SPK, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng ký hiệu KiXtart SPK
  • Dữ liệu về quang phổ rừng khỉ
  • Sách Sparkup
  • Gói Synology

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SPK nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SPK cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình quản lý plugin X-Universe Trình quản lý plugin X-Universe
SPARKvue SPARKvue
Trình quản lý plugin - Trình đóng gói Trình quản lý plugin - Trình đóng gói
Trình quản lý plugin X Trình quản lý plugin X
Quả cầu Quả cầu
Tia sáng chói lóa Tia sáng chói lóa
X-Universe Plugin Manager Lite X-Universe Plugin Manager Lite
Sphere Engine Sphere Engine
Chọn SoftPro Chọn SoftPro
WinSpeakerz WinSpeakerz