Loại tệp SPF

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SPF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SPF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SPF là gì?

Tệp SPF có nhiều mục đích sử dụng và Jose SciEditor Project là một trong số đó.

Jose SciEditor Project

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SPF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SPF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SPF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SPF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 2 tháng 8 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SPF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SPF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • StorageCraft ShadowProtect Backup Image
  • Mô hình 3D StruCad

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SPF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SPF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SIÊU SIÊU
Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2012 Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2012
Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2014 Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2014
Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2013 Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2013
Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2015 Phân tích bão và vệ sinh Autodesk 2015
Sequencher Sequencher
SuperPro DesignerR, EnviroPro DesignerR SuperPro DesignerR, EnviroPro DesignerR
THỐNG KÊ THỐNG KÊ
StruCad StruCad
SIÊU c SIÊU c