Loại tệp SPA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SPA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SPA hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SPA là gì?

Tệp .SPA là tệp Dữ liệu phổ .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SPA

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SPA cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SPA của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SPA khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 2 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SPA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SPA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Flash Adobe Flash
Công cụ phần mềm thành thạo Công cụ phần mềm thành thạo
EthnosII EthnosII
Thermo Electron Corporation omnic32 Thermo Electron Corporation omnic32
Chuyên gia Tái tạo Tai nạn Chuyên gia Tái tạo Tai nạn
Ứng dụng samConfig2 Ứng dụng samConfig2
PanoramaPlus PanoramaPlus
Nicolet Instrument Corporation omnic32 Nicolet Instrument Corporation omnic32
SPA SPA
EDICOLOR EDICOLOR