Loại tệp SLP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SLP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SLP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SLP là gì?

Các tệp SLP có nhiều mục đích sử dụng và Age Of Empires Graphics là một trong số đó.

Đồ họa Age Of Empires

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SLP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SLP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SLP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở SLP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SLP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SLP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Phát lại Slippi

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SLP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SLP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PeaZip PeaZip
SLOPE / W SLOPE / W
Công cụ 3D Công cụ 3D
PeaExtractor PeaExtractor
Microsoft Office Microsoft Office
Sisulizer Sisulizer
ZipZag Archiver ZipZag Archiver
SpectraLayers Pro SpectraLayers Pro
StxLadder StxLadder