Loại tệp SKY

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SKY là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SKY hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SKY là gì?

Các tệp SKY có nhiều mục đích sử dụng và Dự án TheSky của Celestron là một trong số đó.

Dự án TheSky của Celestron

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SKY

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SKY cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SKY của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở SKY duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SKY

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SKY, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Kho lưu trữ nén SKY

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SKY nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SKY cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

RandomControl FRYEDITOR RandomControl FRYEDITOR