Loại tệp SIS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SIS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SIS hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SIS là gì?

Các tệp SIS có nhiều mục đích sử dụng và Nguồn Cài đặt Symbian là một trong số chúng.

Nguồn cài đặt Symbian

SIS là từ viết tắt của Nguồn cài đặt Symbian. Hệ điều hành Symbian đã phát triển định dạng tệp SIS để sử dụng trên các thiết bị di động như PDA và Điện thoại di động.

Trái với suy nghĩ thông thường, các tệp có phần mở rộng .sis là tệp cài đặt chứ không phải tệp ứng dụng. Tệp ứng dụng thực là tệp .APP mà tệp SIS thêm vào thiết bị mà ứng dụng đang được cài đặt.

Các tệp SIS được tạo bằng công cụ dòng lệnh "makeis" của Symbian có trong chương trình phát triển CreateSIS. Các nhà phát triển chương trình sẽ thường sử dụng chương trình CreateSIS khi tạo các ứng dụng cho hệ điều hành Symbian.

Cách mở tệp SIS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SIS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SIS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SIS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng SIS

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SIS, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Gói cài đặt EPOC

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SIS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SIS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

SiSoftware Sandra Lite SiSoftware Sandra Lite
ImageScope ImageScope
Nokia Suite Nokia Suite
Ứng dụng cài đặt EPOC Ứng dụng cài đặt EPOC
RealPlayer RealPlayer
SiSoftware Sandra Professional Business SiSoftware Sandra Professional Business
Opera Opera
Microsoft Windows Media Player Microsoft Windows Media Player
uTorrent uTorrent
Công cụ DAEMON Công cụ DAEMON