Loại tệp SIF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SIF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SIF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SIF là gì?

Tệp SIF có nhiều mục đích sử dụng và Thông tin cài đặt Windows XP / NT là một trong số chúng.

Tệp thông tin thiết lập Windows XP / NT

Các tệp này chứa thông tin thiết lập hệ thống cho hệ điều hành Windows NT và Windows XP. Các tệp dữ liệu SIF được liên kết với hai hệ điều hành này bao gồm thông tin về các tham số được tham chiếu trong quá trình cài đặt phần mềm, chẳng hạn như đường dẫn đích, thông tin người dùng, độ phân giải màn hình, cài đặt mạng và các thông tin khác được hệ điều hành sử dụng .

Cách mở tệp SIF

Chúng tôi đã xác định được 3 công cụ mở SIF tương thích với loại tệp SIF cụ thể này.

Chương trình mở tệp thông tin thiết lập Windows XP / NT

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh
UltraEdit UltraEdit Đã xác minh
Notepad ++ Notepad ++ Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Tất cả các định dạng tệp đã biết sử dụng phần mở rộng .SIF

Mặc dù Tệp Thông tin Thiết lập Windows XP / NT là một loại tệp SIF phổ biến, chúng ta đã biết 9 cách sử dụng khác nhau của phần mở rộng .SIF. Các phần mềm khác nhau có thể sử dụng các tệp có cùng phần mở rộng cho các loại dữ liệu khác nhau.

Dự án Synfig

Chúng tôi biết rằng một định dạng SIF là Dự án Synfig . Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Công cụ mở SIF dành cho Windows

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở SIF tương thích với loại tệp SIF cụ thể này.

Synfig Studio Synfig Studio Đã xác minh

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SIF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SIF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Tệp cài đặt Adobe Setup
  • Định dạng hình ảnh NXEngine Sprite
  • Tệp thông tin phần mềm chia sẻ
  • Định dạng hình ảnh kỳ dị
  • Tệp cài đặt SkyOS
  • Định dạng hình ảnh Sprite
  • Tệp trao đổi Swift

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SIF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SIF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

AkelPad AkelPad
Dự báo Sage Dự báo Sage
SPS SPS
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
20-20 Bảng tính 20-20 Bảng tính
Microsoft Office Microsoft Office
BioLayout Express 3D BioLayout Express 3D
Igor Pro Igor Pro
ProjectSpec4 ProjectSpec4
ServiceTool.View ServiceTool.View