Loại tệp SGU

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SGU là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SGU hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SGU là gì?

Phần mở rộng tệp SGU cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp SGU cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp SGU và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở. họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp SGU mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp SGU

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SGU cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SGU của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở SGU khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SGU nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SGU cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Band-in-a-Box Band-in-a-Box
RealDrums Bộ 2c - Quốc gia và Reggae RealDrums Bộ 2c - Quốc gia và Reggae
Master Blues Piano Solos Tập 1 Master Blues Piano Solos Tập 1
RealDrums Bộ 1c - Đá RealDrums Bộ 1c - Đá
Essential Blues Guitar Vol.  - Giai điệu Essential Blues Guitar Vol. - Giai điệu
RealDrums đặt 18-20 RealDrums đặt 18-20
Bộ dụng cụ Hi-Q 1 Bộ dụng cụ Hi-Q 1
RealDrums Bộ 5c - Mambo và Samba RealDrums Bộ 5c - Mambo và Samba
RealDrums đặt 20 RealDrums đặt 20