Loại tệp SGI

- Sự thật nhanh chóng

Tệp SGI là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SGI hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SGI là gì?

Tệp .SGI là tệp Bitmap Đồ họa Silicon .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SGI

Chúng tôi đã xác định được 2 trình mở SGI tương thích với loại tệp SGI cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Bitmap Đồ họa Silicon

ACDSee ACDSee Đã xác minh
Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SGI nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SGI cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Thời gian nhanh chóng Thời gian nhanh chóng
IrfanView IrfanView
Corel PaintShop Pro Corel PaintShop Pro
Ashampoo Photo Commander Ashampoo Photo Commander
Band-in-a-Box Band-in-a-Box
GIMP GIMP
QuickTime thay thế QuickTime thay thế
Photomania Deluxe Photomania Deluxe
Tưởng tượng Tưởng tượng
Codec bão Codec bão