Loại tệp SFW

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp SFW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp SFW hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp SFW là gì?

Các tệp SFW có nhiều mục đích sử dụng và Seattle FilmWorks Image là một trong số đó.

Hình ảnh Seattle FilmWorks

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp SFW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp SFW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp SFW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở SFW khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng SFW

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp SFW, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Không gian làm việc của Sound Forge

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp SFW nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp SFW cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

IrfanView IrfanView
Sound Forge Audio Studio Sound Forge Audio Studio
Vegas Pro Vegas Pro
Sound Forge Pro Sound Forge Pro
Sony Sound Forge Sony Sound Forge
Vegas Movie Studio Platinum Vegas Movie Studio Platinum
Sony Vegas Pro Sony Vegas Pro
Vegas Movie Studio HD Vegas Movie Studio HD
VuePrint VuePrint
PhotoSuite Starter Edition PhotoSuite Starter Edition